Kadłuby i głowice silników spalinowych


Podstawowe wiadomości o silnikach spalinowych


Układ bezpieczeństwa i komfortu jazdy


Nadwozia pojazdów samochodowych


Układ jezdny


Układ kierowniczy


Układ hamulcowy


Układ przeniesienia napędu - podzespoły przenoszące napęd ze skrzynki biegów na koła napędowe


Napędy alternatywne stosowane w pojazdach samochodowych


Układ przeniesienia napędu - sprzęgła i skrzynie biegów


Układ chłodzenia i smarowania oraz układ dolotowy i wylotowy


Układy zasilania silników o zapłonie samoczynnym


Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym


Klasyfikacja pojazdów samochodowychProwadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej


Etyka w pracy opiekuna medycznego


Świadczenie opieki osobie chorej i niesamodzielnej


Wykonywanie czynności opiekuńczych


Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną


Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną


Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia


Odżywianie i wydalanie


Zabiegi lecznicze


Pielęgnowanie pacjenta – higiena osobista


Higiena w zakładach ochrony zdrowia


Planowanie i organizowania pracy przy łóżku chorego


Promocja i profilaktyka zdrowia


Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej, prowadzenie dokumentacji


Diagnozowanie pacjenta. Metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej


Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia


Podstawy patologii. Wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny


Podstawy anatomii i fizjologii człowieka


Układ rozrządu


Układ korbowy


Maszyny i urządzenia do mycia naczyń i sprzętu oraz środki do utrzymania czystości


Urządzenia do sporządzania i ekspedycji napojów. Sprzęt pomocniczy i uzupełniający


Maszyny i urządzenia do chłodzenia i magazynowania żywnośc


Urządzenia do obróbki cieplnej żywnościUrządzenia do obróbki wstępnej surowców


Materiały konstrukcyjne stosowane w urządzeniach i sprzęcie gastronomicznym


Instalacje techniczne w zakładzie gastronomicznym


Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, wyposażenie magazynów zakładu gastronomicznego


Ustalanie parametrów technologicznych produkcji ciasta


Dobór metod wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie


Sporządzanie ciasta na wyroby piekarskie


Podstawy tworzenia się ciasta


Przygotowanie surowców, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych do produkcji


Dobór surowców do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie


Receptury piekarskie i ich stosowanie


Rodzaje wyrobów piekarskich


Produkcja wyrobów cukrowych


Masa karmelowa w dekoracji wyrobów cukierniczych


Kuwertura w dekoracji wyrobów cukierniczych


Masa marcepanowa i masy cukrowe w dekoracji wyrobów cukierniczych


Urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy stosowany do dekoracji wyrobów cukierniczych


Rola dekoracji w produkcji cukierniczej


Lody


Wyroby cukiernicze trwałe


Ciasto waflowe, zbijane, obgotowywane i łączone


Ciasto biszkoptowe, biszkoptowo-tłuszczowe i bezowe


Ciasto kruche, parzone i piernikowe


Ciasto drożdżowe, półfrancuskie i francuskie


Półprodukty cukiernicze: syropy, pomady, glazury, galaretki, przetwory owocowe


Półprodukty cukiernicze: kremy i masy


Ocena organoleptyczna surowców cukierniczych i dodatków do żywności


Magazynowanie surowców cukierniczych


Dodatki do żywności i materiały pomocnicze w produkcji cukierniczej


Charakterystyka surowców tłuszczowych, spulchniających i używek


Charakterystyka surowców z mleka, jaj i owocówCharakterystyka surowców słodzących i mącznych

Projekt i realizacja: Szymon Konkol